เป็นคำถามที่คนไข้ทุกคนต้องถามครับในเรื่องการรักษารอยแดงสิวด้วย Vbeam
เป็นที่รู้กันว่าปัจจุบันเลเซอร์ที่รักษารอยแดงได้ดีที่สุดคือ Vbeam ข้อดีมีมากมายครับ ทั้งทำง่าย ไม่เจ็บ ไม่มีแดงหลังทำ
ไม่ต้องพักหน้า แต่ก็มีคนสงสัยว่าทำกี่ครั้งรอยแดงถึงจะหาย

คำตอบที่คนไข้ทุกคนอยากให้หมอตอบคือ…..
1-2ครั้งก็หายแล้วครับ หมอก็อยากตอบแบบนี้ครับ แต่ถ้าตอบไปก็คือพูดปด

ผลการรักษารอยแดงสิวด้วย Vbeam แบ่งตามลักษณะผิวของคนไข้ได้สองแบบคือ
1. คนไข้ที่ผิวยังแข็งแรงอยู่ คนไข้กลุ่มนี้ผลการรักษารอยแดงสิวด้วย Vbeam จะหายเร็ว ประมาณ1-2 เดือนก็จะหาย ถ้านับจำนวนครั้งก็ 2-4 ครั้งจึงจะหาย
2. คนไข้ที่ผิวบางจากการกดสิว และ ฉีดสิว มานาน กลุ่มนี้ใช้เวลานานมากๆ บางครั้งทิ้งไว้เองเป็นปีๆรอยแดงสิวก็ไม่หาย ถ้ามารักษาด้วยเลเซอร์ vbeam ใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 เดือน หรือประมาณ 8-10ครั้งขึ้นไป นานมากๆครับ

อันนี้คือความจริงครับ ดังนั้นถ้ามีใครบอกว่ารักษารอยแดงสิวหายภายในครั้งถึงสองครั้งต้องพิจารณาดีๆครับ บางครั้งเป็นคำโฆษณาโอ้อวดมากกว่าเป็นความจริงครับ

นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท
SVJ Clinic

ยิงเลเซอร์ Vbeam กี่ครั้งรอยแดงสิวถึงจะหาย