” วันนี้หมอเข้าอินเตอร์เนต search เกี่ยวกับความพึงพอใจคนไข้เกี่ยวกับการทำ Thermage ” ที่หมอให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่า Thermage เป็นเครื่องมือความสวยงามที่คิดค่ารักษาแพงที่สุดในปัจจุบัน ค่าทำเริ่มต้นที่ 25,000บาทสำหรับหัวรอบดวงตา 50,000-100,000 บาทสำหรับผิวหน้า 100,00-150,000 บาทสำหรับกระชับหน้าท้อง ผลปรากฎว่า ในแง่ความพอใจของคนไข้ มีเพียง 34% ที่รู้สึกถึงความคุ้มค่าเงินที่เสียไป ส่วนอีก 67% รู้สึกเสียดายเงิน* เหตุใดเปอร์เซ็นต์ความไม่พอใจจึงสูงเช่นนี้ เพราะในแง่ของเทคโนโลยีเครื่องมือก็เป็นที่ยอมรับสากลว่า Thermage ช่วยในการยกกระชับผิวโดยการกระตุ้น Septum collagen ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังงานลงไปลึกที่สุดในปัจจุบัน หมอขอแสดงความคิดเห็นดังนี้


1. เทคนิคการทำ – การที่ Thermage มีหัว Tip ให้เลือกมากมายสามารถเลือกได้ทั้ง ปริมาณช็อตและคุณสมบัติ การที่จะทำ Thermage ให้ได้ผลดีนั้นแพทย์ต้องเลือกหัว tip ให้เหมาะกับการรักษานั้นๆราคาหัว tip แต่ละหัวก็ไม่เท่ากัน จำนวนช็อตมากยิ่งแพง หากจะทำให้ได้ผลดีต้องยิงจำนวนช็อตที่เพียงพอ แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันมากทำให้การเลือกหัว tip ไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา

2. การให้คำปรึกษา – โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานหน้าร้านเชียร์ให้คนไข้ซื้อคอร์ส มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เพื่อให้ได้มาเพื่อยอดการขาย สิ่งเหล่านี้ทำให้คนไข้วาดฝันถึงผลการรักษาที่เกินจริงและเมื่อผลการรักษาไม่ได้ตรงกับความฝันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจ

3. การเลือกคนไข้ที่ไม่เหมาะสม – เช่น เลือกคนอายุมากเกินไปทำให้ผลการหดตัวของ septum ทำได้ไม่ดีพอ ผลการรักษาจึงไม่ประทับใจ

ดังนั้นหนทางในการแก้ไขปัญหานี้คือ
ปรึกษาแพทย์ที่ท่านไว้วางใจ เป็นอันดับแรก
คำนึงถึงเรื่องราคา การโฆษณาเป็นอันดับรอง
จำนวน cases ที่ทำมากๆเช่นข้ออ้างสถิติจำนวนที่ได้ทำการรักษาว่ามากที่สุด ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ percents ความพึงพอใจที่สูงสุดเป็นสาระที่สำคัญ เพราะการทำมากสุดโดยไม่คำนึงถึงผลที่ได้รับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความพึงพอใจโดยรวมลดลงต่ำกว่า 40% ก็เป็นได้

ดังนั้น แม้เครื่องมือ Thermage เป็นเครื่องมือที่ดีมาก แต่ในปัจจุบันผลการรักษา Thermage ไม่ได้สะท้อนถึงความคาดหวังที่คนไข้ได้รับ( ไม่ถึง 40% ของความพึงพอใจ )

” ทำอย่างไรล่ะที่จะเพิ่มความพึงพอใจตรงนี้
ผู้เขียนและทีมแพทย์นีตนาท&SVJ Laser Clinic
จะให้คำปรึกษาที่ตรงไปตรงมา และ
พัฒนาเทคนิคการรักษาเพื่อทำให้คนไข้ของเรา
ทุกท่านมีความพึงพอใจ 100% ในการทำ Thermage ”

* จาก realself.com
ขอบคุณรูปภาพ multivu.com

นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท