วิธีง่ายๆในการตัดสินใจว่าจะทำ ulthera กับใครครับ
1. หมอที่ทำต้องรู้จักแนวการสร้างคอลลาเจน การทำ ulthera เหมือนการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำเปรียบเสมือนคอลลาเจน
ถ้าเก็บน้ำได้ดีคอลลาเจนที่สร้างก็มากตามไปด้วย
2. ทำอย่างไรให้ไม่เจ็บ เพราะ คนส่วนใหญ่ที่ไม่อยากทำ ulthera เพราะเจ็บ ถ้าเราเข้าใจการส่งความร้อนจาก ulthera เข้าสู่ผิวหนังให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป อันนี้จะทำให้ลดความเจ็บจากการทำ ulthera ไปได้มากเลย
3. ต้องทำโดยแพทย์เท่านั้น บางสถานที่ที่โอ้อวดสรรพคุณการรักษามากมายแต่สุดท้ายไม่ได้รักษาคนไข้ด้วยแพทย์ ให้พนักงานทำเลเซอร์ให้คนไข้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ไม่เห็นผลที่ดีแต่ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย

อย่าลืมคิดถึง ulthera คิดถึง SVJ clinic ค่ะ
นพ. วิสิฏฐ ศรีสนิท
SVJ clinic

ทำ ulthera ให้เห็นผลกับ นพ. วิสิฏฐ SVJ clinic

 

Ulthera ทำให้เห็นผลทำยังไง โดย นพ วิสิฏฐ SVJ