วันนี้มีคนไข้เดินเข้ามาถามหมอว่า เลเซอร์ที่ได้มาตรฐานคืออะไร ?? เลเซอร์นำมาใช้มากขึ้นในด้านการรักษาโรคทางผิวหนังโดยเฉพาะทางด้านความสวย งาม เลเซอร์ในปัจจุบันมีนับร้อยๆเครื่องขนาดหมอเองยังต้อง update ถึงเทคโนโลยีเลเซอร์รุ่นใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อเลเซอร์มีมากมายหลายชนิดให้เลือก หลักการใดล่ะที่จะเป็นการชี้วัดถึงคุณภาพของเลเซอร์

เลเซอร์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา
โดยอย่างน้อยที่สุดต้องผ่านอย. ไทยจะได้ไม่เป็นเลเซอร์ผีผิดกฎหมาย และถ้าผ่านอย. สหรัฐอเมริกาหรือ FDA USA จะยิ่งดีใหญ่เพราะมาตรฐานทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นผู้นำเบอร์1 ในทางการแพทย์ หรือจะเป็นมาตรฐาน CE ของทางยุโรปก็ดีไม่น้อย ดังนั้นก่อนทำเลเซอร์จึงควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อย. เป็นลำดับแรกเปรียบเสมือนซื้ออาหารก็ต้องดู อย. ก่อน

2. พิจารณาถึงคุณสมบัติของเลเซอร์ชนิดนั้นใน Google
ปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลทาง internet เป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนทำเลเซอร์ชนิดใดก็สามารถเข้า internet ทาง www.google.com เพื่อค้นหาข้อมูล เลเซอร์ที่มีมาตรฐานทุกเครื่องจะสามารถสืบค้นทาง internet ได้ทุกเครื่องเช่น Vbeam, SmoothBeam, GentleYAG, Thermage, Fraxel เมื่อsearch ใน Google จะพบข้อมูลไม่ต่ำกว่า100 เวปไซต์

3. แหล่งผลิตเครื่องก็สำคัญ
เลเซอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงดังนั้นมีไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถผลิตเลเซอร์ได้

สหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทันมัยที่สุด หลายบริษัทเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหุ้น Down Jones
ยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เริ่มสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์มากขึ้น
อิสราเอล มีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆหลายท่านที่เริ่มผลิตเลเซอร์
เกาหลี ประเทศในเอเซียมีข้อดีคือราคาถูก
จีน ประเทศในเอเซียมีข้อดีคือราคาถูก
ดังนั้นก่อนการทำเลเซอร์ต้องถามคุณหมอก่อนทุกครั้งว่า

เลเซอร์ผ่านอย. แล้วหรือไม่
เลเซอร์ที่ทำชื่อว่าอะไร สามารถสืบค้นทาง Google ได้หรือไม่
เลเซอร์ผลิตจากประเทศอะไร
เพื่อที่จะทำให้คนไข้สามารถเลือกรับบริการที่ดีที่สุด

Dated: 02/05/08
บทความโดย
นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท
แพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
Dlploma in Dermatology (Institue of Dermatology BKK)