ถาม : การยกกระชับผิวด้วยเลเซอร์มีอะไรบ้างคะ
ตอบ : ในปัจจุบันเครื่องมือในการยกกระชับผิวมีหลากหลายชนิดทั้งเลเซอร์ คลื่นวิทยุ หรือ RF คลื่นอัลตราซาวน์
ซึ่งมีเครื่องมือนับสิบๆเครื่องมาให้เลือกใช้กันครับ

ถาม : แล้วจะเลือกใช้อย่างไรคะ
ตอบ : หมอจะแบ่งง่ายๆดังนี้ครับ
1 เครื่องมือที่ทำให้เกิดการยกกระชับหลังการรักษาเพียงแค่1-2 ครั้ง เครื่องมือเหล่านี้คือเครื่องที่ปล่อยพลังงานออกมาสูง และสามารถลงสู่ใต้ผิวหนังได้ลึกครับ ในปัจจุบันมีอยู่แค่2เครื่องคือ Ulthera และ thermage
2 เครื่องมือที่ทำให้เกิดการยกกระชับได้ปานกลาง ต้องทำทุกๆ2เดือน ได้แก่ sygmalift
3 เครื่องมือที่ช่วยคงสภาพของการยกกระชับหลังจากทำ ulthera หรือ thermage ได้แก่ gentleyag , e-max , smoothbeam

ถาม: Ulthera คืออะไร
ตอบ: ulthera คือ เครื่องยกกระชับผิวที่ปล่อยพลังงาน focus ultrasound ลงไปบริเวณผิวชั้นลึก บริเวณกล้ามเนื้อเหนือกระดูกที่เรียกว่า smas เมื่อ smas ถูกกระตุ้นโดย ulthera จะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นยกกระชับขึ้น และ ถ้ามีการวางแนวสันการทำ ulthera ให้ดียังจะทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้ต่อเนื่องอีกด้วย ( อันนี้เป็นเทคนิคของผมครับ )

ถาม: thermage คืออะไร
ตอบ: thermage คือเครื่องมือที่ปล่อยพลังงานในรูปของ RF หรือ คลื่นวิทยุ โดยพลังงานจาก thermage จะส่งผ่านไปยังผิวชั้น sub cutaneous ที่มีคอลลาเจนอยู่เยอะ และ ความร้อนทำให้เกิดการบิดตัวของคอลลาเจน เป็นการกระตุ้นสร้างคอลลาเจน ทำให้เกิดการยกกระชับขึ้นได้ แม้จะไม่ดีเท่ากับ ulthera

ถาม : Sygmalift คืออะไร
ตอบ : sygmalift คือ เครื่อง fractional ultrasound ช่วยในการกระตุ้นชั้น smas เหมือน ulthera แต่ด้วยพลังงานที่ต่ำกว่า ทำให้เห็นผลได้น้อยกว่า ulthera อยู่พอสมควร

ตอบปัญหาการยกกระชับผิวด้วยเลเซอร์แบบเจาะลึก โดย นพ. วิสิฏฐ ศรีสนิท SVJ clinic

นพ. วิสิฏฐ ศรีสนิท
SVJ clinic
วันที่ 16 เดือนธันวาคม 2557