V-Beam
Smoothbeam
Fraxel
Ulthera
GentleYAG
CO2 Laser Ultrapulse
Botox
Filler

Smooth Beam เลเซอร์เพื่อการรักษาสิว

เดือน ก ค. 49 ที่ผ่านมา มีรายงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา (Journal of American Academy in Dermatology หน้า 80-87 ) เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้แสงเลเซอร์ 1450 mm diode (SmoothBeam ) มารักษาสิวอักเสบ โดยทดลองยิงเลเซอร์ทั่วใบหน้า ของอาสาสมัคร 20 คน ทั้งหมด 3ครั้ง ห่างกันครั้งละ 3-4 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า จำนวนสิวลดลง 70.6-75.1% หลังการรักษา 3 ครั้ง และยังคงผลการรักษานี้ไปอีก 1 ปีหลังการรักษา ทั้งยังทำให้รอยแผลเป็นจากสิวดีขึ้น ความมันบนใบหน้าลดลง ผลจากงานวิจัยฉบับนี้นำไปสู่ทางเลือกในการรักษาสิวอักเสบ รอยแผลเป็นจากสิว ที่สะดวก ปลอดภัย เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการทายา กลัวผลข้างเคียงของยารับประทาน หรือกลุ่มคนไข้ที่มีข้อห้าม
ในการใช้ยา เช่น ผู้มีปัญหาโรคตับ แพ้ยา เป็นต้น

ในด้านความปลอดภัย เลเซอร์ 1450 mm diode เป็นเลเซอร์ในกลุ่มที่ไม่ทำให้เกิดสะเก็ดแผล (Non-ablative Laser) ภายหลังการทำเลเซอร์สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน เช่น ล้างหน้า แต่งหน้าได้ตามปกติ ส่วนการทำเลเซอร์ 1450 mm diode จะทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง หรือไม่นั้น คำตอบคือ เลเซอร์ 1450 mm diode เป็นแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรดไม่ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ยืนยันได้จากคณะแพทย์ที่ทำการวิจัยนี้อยู่ที่ M.D. Andersan cancer center ซึ่งเป็นสถาบันรักษาโรคมะเร็งชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำถึงความปลอดภัยของเลเซอร์
1450 mm Diode

ภาพผลการรักษาด้วยเลเซอร์ SmoothBeam 3 ครั้ง ภาพ C เป็นภาพติดตามผลหลังการรักษา 1 ปี

Articles

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage ??? ไม่มีเครื่องไหนดีกว...

Promotion

"""Thermage Promotion""" ||||| 1-30 NOV 2017 ||||| ---------------------------------------...
© 2014 SVJ Clinic