V-Beam
Smoothbeam
Fraxel
Ulthera
GentleYAG
CO2 Laser Ultrapulse
Botox
Filler

ข้อจำกัดของ IPL

ปัจจุบันมีการนำเครื่องมือผลิตแสงรวมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Intense Pulse Light หรือ IPL นำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการรักษาโรคผิวหนังและเรื่องเกี่ยวกับความสวยงาม ทั้งมีการโฆษณาอย่างมากว่าเป็น IPL เทคโนโลยีใหม่ช่วยในการรักษาสิว รอยแดงสิว ยกกระชับ ทำหน้าใส กำจัดขน ภายในการรักษาเพียงครั้งเดียวแท้ที่จริงแล้ว IPL คืออะไร
 
IPL คือเครื่องกำเนิดแสงรวมที่ไม่เฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่งซึ่งผลิตแสงที่มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 500-1200 nm ( ต่างจากเลเซอร์ที่ผลิตแสงออกมาช่วงคลื่นเดียว ) ดังนั้นหากพิจารณาถึงข้อดีว่าIPL เครื่องเดียวสามารถใช้ในการรักษาเหมือนเลเซอร์หลายเครื่อง ความจริงเป็นเช่นไร
 
ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการรักษารอยแดงของสิวซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าแสงที่จุดคลื่น 595nm เป็นจุดคลื่นที่ดีที่สุดในการแก้ไขรอยแดง ในช่วงคลื่นของ IPL ซึ่งอยู่ในช่วง 500-1200nm ก็มีคลื่น 595nm รวมอยู่ด้วย แต่ปัญหามีอยู่ว่าถ้าต้องการพลังงานจากจุดคลื่น 595nm ที่สามารถรักษารอยแดงได้ดีจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานในช่วงคลื่น 500-1200nm ทั้งหมด ซึ่งเกิดปัญหาการใช้พลังงานที่มากเกินไปทำให้เพิ่มโอกาสการไหม้ของผิวหนังมากขึ้นและหากต้องลดพลังงานลงจะทำให้การรักษาIPL ได้ผลไม่ดีหรือไม่ได้ผลเลย
 
อีกประเด็นนึงของ IPL คือเทคโนโลยีไหนดีกว่ากันเพราะปัจจุบันการโฆษณาIPL กันมากมาย และราคาก็แตกต่างกันมากความแตกต่างนี้เกิดจากเทคโนโลยี IPL เป็นเครื่องกำเนิดแสงรวม การผลิตแสงทำได้ง่ายแต่จะผลิตให้ความบริสุทธิ์ของแสงที่ออกมาให้ดีนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเครืองมือที่มีราคาถูกมักมีขนาดของหัว IPL เล็ก( ทราบได้จากถ้าต้องยิง IPL ทั่วหน้ามากกว่า 50 ช้อตแสดงว่าหัว IPL เล็ก ) หัวที่มีขนาดเล็กทำให้แสงผ่านลงใต้ผิวหนังได้น้อยกว่า พลังงานที่ใช้ยิงเครื่องราคาถูกจะให้พลังงานที่ต่ำและไม่สม่ำเสมอ ( ต่างจากเลเซอร์ที่ให้พลังงานคงที่ตลอดการรักษา ) ซึ่งประเด็นนี้การตรวจสอบคงจะยากหน่อย อาจทราบได้จากเครื่อง IPL ยี่ห้ออะไร นำเข้าจากประเทศอะไร ถ้าเป็นจากประเทศจีนก็จะคุณภาพต่ำ ซึ่งในปัจจุบัน IPL มากกว่า50% ในไทยใช้จากประเทศจีน
 
ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ถ้าจะทำ IPL จะทำเพื่อจุดประสงค์ใด หากต้องการจะทำ IPL จะทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่ใช่ทำเพราะคำโฆษณา
 
 
 
ทีมงาน SVJ Laser Clinic 
บทความโดย
นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท
แพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
Dlploma in Dermatology (Institue of Dermatology BKK)

Articles

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage ??? ไม่มีเครื่องไหนดีกว...

Promotion

"""Thermage Promotion""" ||||| 1-30 NOV 2017 ||||| ---------------------------------------...
© 2014 SVJ Clinic