V-Beam
Smoothbeam
Fraxel
Ulthera
GentleYAG
CO2 Laser Ultrapulse
Botox
Filler

Gentle YAG & Thermage ช่วยยกกระชับผิว ?

ได้มีการวิจัย โดย Dr. Mark Taylor แพทย์ผิวหนังจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2005 เปรียบเทียบผลการรักษา 1 ครั้ง ระหว่าง การลดริ้วรอยและยกกระชับผิวหน้าด้วย Nd:YAG laser (Gentle YAG) เทียบกับ Radiofrequency (Thermage) Dr. Mark Taylor ศึกษาผลการวิจัยในผู้ป่วย 9 คน โดยแบ่งผลการรักษาเปรียบเทียบระหว่าง หน้าด้านซ้ายยกกระชับผิวหน้าโดยใช้ Gentle YAG หน้าด้านขวายกกระชับผิวหน้าโดยใช้ Thermage

หลังการรักษาพบว่า Gentle YAG สามารถลดริ้วรอยและยกกระชับผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ใกล้เคียงหรือดีกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับหน้าอีกด้านที่ใช้ Thermage รักษาในผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัย

     

Articles

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage ??? ไม่มีเครื่องไหนดีกว...

Promotion

"""Thermage Promotion""" ||||| 1-30 NOV 2017 ||||| ---------------------------------------...
© 2014 SVJ Clinic