V-Beam
Smoothbeam
Fraxel
Ulthera
GentleYAG
CO2 Laser Ultrapulse
Botox
Filler

เลือกทางไหนดีในการยกกระชับผิว ULTHERA หรือ THERMAGE???

เครื่องยกกระชับใบหน้า โดยใช้พลังงานจากคลื่น Ultrasound
Thermage เครื่องปรับรูปหน้า โดยใช้พลังงานคลื่น Radio Frequency ( RF ) ถามว่าเป็น Gold Standard ในการยกระชับทั้ง2เครื่องมั้ย ???
เป็น Gold Standard ทั้งเครื่องมือ
1. ดีและปลอดภัยกว่าการร้อยไหม 
2. ประสิทธิภาพดีว่า HIFU 
2ข้อนี้เป็นคำตอบที่แน่นอน เพราะจากงานวิจัยที่ชี้ชัด ( การร้อยไหมแย่กว่าไม่มีงานวิจัยใดๆเลย )
เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage ???
ไม่มีเครื่องไหนดีกว่ากัน แต่เกื้อกูลกันมากกว่า
Ulthera ตรงประเด็นกว่า thermage ในการยกกระชับผิว เพราะไปช่วยจัดระบบการยกตัวของผิวที่ชั้น SMAS คล้ายการเย็บผ้า
Thermage ดีในเรื่องการให้พลังงานเป็น column สามารถฃช่วยในการลด Volume ของผิวหนังและFat บนใบหน้า
ผลที่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพโครงหน้า ดังนั้นขึ้นอยู่กับแพทย์ที่จะประเมินและ design การรักษาให้เหมาะกับสภาพโครงสร้างผิวของแต่ละคนครับ
 
นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท
SVJ clinic
 

Articles

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage ??? ไม่มีเครื่องไหนดีกว...

Promotion

"""Thermage Promotion""" ||||| 1-30 NOV 2017 ||||| ---------------------------------------...
© 2014 SVJ Clinic