V-Beam
Smoothbeam
Fraxel
Ulthera
GentleYAG
CO2 Laser Ultrapulse
Botox
Filler

ฟิลเลอร์หลอดเดียวก็สวยเป็นธรรมชาติได้

ปัจจุบันการฉีดฟิลเลอร์เป็นที่นิยมขึ้นมากๆในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความงาม ส่วนใหญ่ในการฉีดฟิลเลอร์เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่สวยงามต่างๆบนผิวหน้า เช่น
ซึ่งปัญหาเหล่านี้บางอย่างก็สามารถแก้ไขด้วยฟิลเลอร์ได้ดีมาก บางอย่างแก้ไขพอได้ บางอย่างทำไปแล้วอาจเสี่ยงกับอันตรายภาวะแทรกซ้อนจากการฉีด โดยเฉพาะการเสริมจมูก กับ เติมหน้าผาก
จากการรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากฟิลเลอร์พบได้จาก
 
1 การใช้สารฟิลเลอร์ปลอม ด้อยคุณภาพ 
2 หมอกระเป๋า
3 การฉีดฟิลเลอร์ที่มากเกินไป 
 
พบว่ารายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดฟิลเลอร์โดยแพทย์และใช้สารที่ถูกต้อง 80% เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ที่เยอะเกินไป ดังนั้นถ้าหากจะฉีดฟิลเลอร์ให้สวยและปลอดภัย แพทย์ที่เก่งจะต้องฉีดฟิลเลอร์ให้น้อย และได้ผลที่ดีที่สุด ไม่ใช่ฉีดให้มากเพื่อให้สวยที่สุด และ ได้เงินมากที่สุด ( ดั่งที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน ) การฉีดฟิลเลอร์ในแนวทางของผม ( SVJ clinic ) มีแนวทางดังนี้ครับ
1 ใช้สารชนิดที่เรียกว่า HA ( Hyaluronic acid ) เท่านั้นและต้องเลือก brand ที่เป็นgold standard ซึ่งได้แก่ juvederm หรือ restylane
2 ฉีดในบริเวณที่ปลอดภัย ในที่นี้ความปลอดภัยของเราคือ ไม่ฉีดบริเวณหน้าผาก ขมับ เสริมจมูกจะพิจารณาทำเป็นรายๆไป
3 ฉีดในปริมาณที่น้อย โดยปกติจะฉีดแค่1หลอด ( 1CC ) เท่านั้น เพื่อลดการที่สารHA ไปกดเส้นเลือดถ้าฉีดมากเกินไป
 
ทีมแพทย์ของเรามีแนวปฏิบัติที่ทำหัตถการต่างๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและพัฒนาวิธีการรักษาความงามให้ปลอดภัย ประหยัด และ สวยแบบธรรมชาติ ให้มากที่สุดครับ
 
นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท
12ตค57


 

 
 
 

Articles

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage

เครื่องมือไหนดีกว่ากันระหว่าง Ulthera กับ Thermage ??? ไม่มีเครื่องไหนดีกว...

Promotion

"""Thermage Promotion""" ||||| 1-30 NOV 2017 ||||| ---------------------------------------...
© 2014 SVJ Clinic